Objednané zboží lze vyzvednout v prodejně po telefonické dohodě i během tohoto víkendu.

reklamace

Reklamace a vrácení zboží

Reklamační a záruční podmínky pro kupující s adresou dodání na území ČR

Vyřízení reklamace

Kupující je oprávněn vyžadovat záruční opravu dle své volby v místě podnikání prodávajícího nebo u osoby určené prodávajícím k vyřízení reklamace..


Adresa pro zasílání i pro osobní předání zboží k reklamaci mimo sídlo prodávajícího:

BD Soft, s.r.o., prodejna MOBILLAND, Senovážné náměstí 16, 110 00, Praha 1


    Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

    Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.


Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého Zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.


Prodávající po řádném vyřízení Reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží.


Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.


V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet .

Garantujeme možnost vrácení zboží do 30 dnů všem ...

Každý kupující, který je spotřebitel, má podle zákona právo na vrácení zboží bez udání důvodu do 14 dnů od doručení zboží. V našem obchodě nabízíme všem našim zákazníkům, tedy i podnikatelům, že mohou zboží vrátit i po uplynutí této lhúty. Zboží nám můžete doručit do 30 dnů od dne expedice Vámi objednaného produktu našim obchodem. Zboží musí být vráceno kompletní, nepoužívané, v nepoškozeném originálním obalu všetně veškerého obalového a ochranného materiálu tak, jak Vám bylo dodáno, spolu s kopií dokladu o nákupu v našem obchodě a informací, na jaký bankovní účet chcete vrátit peníze za zboží. Za splnění výše uvedených podmínek Vám peníze vrátíme do 10 pracovních dnů na Vámi zvolený bankovní účet.